Den här websidan ser mycket bättre ut i en bläddrare som följer rådande webstandard, men du kan titta på sidan med andra bläddrare också.

Bluefish :: Plantskolan

Bluefish logo
Logo

HemsideByggaren

Invitation Broker

Fixafest.nu

Plantskolan

Bluefish AB är inte enbart ett konsultföretag med inriktning på objektorienterad systemutveckling. Vi lägger också stor vikt vid att ta till vara på de idéer som våra medarbetare kommer fram med, och driva de mest intressanta idéerna som interna produktutvecklingsprojekt. Den här delen av Bluefishs verksamhet kallar vi för Plantskolan.

I Plantskolan finns det utrymme för projekt - eller plantor som vi kallar dem - av alla slag. Det kan vara licensierbara produkter, gratiswebbtjänster, nyttoprogram eller annat. Det viktiga är bara att vi på Bluefish ser en nytta med plantan, t.ex i att tjäna pengar, lära sig ny intressant teknik eller få bra PR.

En grundtanke bakom plantskolan är att framgångsrika plantor så småningom ska leva vidare på egna ben. Kanske består en planta av att vi utvecklar en prototyp, som vi sedan startar bolag runt och driver till en färdig produkt med hjälp av externt riskkapital, eller tillsammans med en potentiell kund.

Tyvärr finns det förstås en praktisk begränsning i hur många plantor Bluefish resursmässigt kan driva parallellt. Den första plantan som finns färdig för allmänheten att använda sig av är gratiswebbtjänsten Fixafest.nu, där du som tänkt ordna en fest kan få hjälp med hanteringen.

/Robert Burén

Bluefish logo

Bluefish AB :: Sturegatan 34 :: 114 36 Stockholm :: tel 08 459 93 30 :: fax 08 459 93 39 :: e-post info@bluefish.se